Om lejeloven: Det skal du kende til

lejeloven

Som lejer er det vigtigt, at du kender dine rettigheder og kan sige fra, når du oplever noget uretfærdigt. Så kan du tage den bedste videre fremgangsmåde, og du kan navigere det juridiske aspekt af din bolig meget lettere.

Der foretages løbende modernisering af lejeloven alt efter hvilke lovforslag, der kommer op. I den her artikel om lejeloven vil du lære om opsigelse, både fra din og udlejers side. Så ved du, hvad du har ret til, og hvad du forpligtiger dig til i forbindelse med et lejemål.

Lejeloven om opsigelse

Lejeloven har forskellige regler alt efter, hvilken type lejemål, der er tale om. Et enkeltværelse i en større bolig har en lovpligtig opsigelsesvarsel på en måned for begge parter – det vil sige, at du skal advares en måned inden, du skal være ude, men også, at du skal oplyse udlejeren en måned før du rykker ud.

Hvis det handler om et lejemål som en hel lejlighed eller et hus, er opsigelsesvarslet sædvanligvis på tre måneder. Hvis begge parter kan komme frem til en aftale, er det dog tilladt at forkorte eller forlænge lejekontraktens frister.

Du skal altså advares, inden dit lejemål bliver opsagt, men du skal også meddele udlejer, hvis du flytter ud. Det sørger for, at udlejer kan få tid til at finde en ny lejer, og at du kan nå at finde en ny bolig.

Opsigelse af lejer

Opsigelse af lejer henviser til når en udlejer opsiger kontrakten – altså når du som lejer får at vide, at du skal flytte ud. Der er ikke nogen grænse for, hvornår en udlejer ikke længere må opsige dig, hvis der er tale om udlejning af en ejerbolig.

Ved grov misvedligeholdelse kan udlejer ophæve lejeaftalen øjeblikkeligt, for eksempel hvis du som lejer tilbageholder din husleje. Først skal udlejeren dog sende et påkrav til lejeren, så de er blevet gjort opmærksom på den manglende leje og er advaret. Kravet må først sendes efter 3 hverdage efter lejen skulle være betalt.

Læs mere her: https://www.lejeloven.dk/lejer/udlejers-opsigelse

Opsigelse af lejemål

Opsigelse af lejemål hentyder til opsigelse af lejekontrakten, når det er lejer, altså dig, der opsiger den. Som nævnt længere oppe har du som lejer sædvanligvis tre måneders opsigelsesvarsel, medmindre der kun er tale om ét værelse i en større bolig.

Hvis du opsiger din kontrakt i midten af måneden, vil de tre måneder være plus den resterende måned. Det kan variere afhængigt af din egne aftaler med udlejer.

Som lejer er der ikke nogen gældende fortrydelsesret, når du først har skrevet under – eller ikke selvom du ikke er flyttet ind endnu. Du kan opsige lejemålet, og udlejer er forpligtet til at forsøge at finde en ny til at overtage, så du kan få begrænset dine udgifter så meget som muligt. Du kan læse mere om reglerne her ved opsigelse af lejemål her

Privatliv i forbindelse med leje

Når du indgår en gyldig lejeaftale, har din udlejer ingen ret til at skaffe sig adgang til dit lejemål, medmindre der er reel grund til bekymring for gener eller skader på ejendommen eller de andre beboere. Udlejer må heller ikke have en ekstranøgle til dit lejemål, medmindre I har aftalt andet.

Som lejer har du ret til at skifte både lås og nøgler i dit lejemål, så længe du bor der. Det er en god sikkerhedsforanstaltning, når du flytter ind i noget nyt, så du er helt sikker på, der ikke er en ekstranøgle, der cirkulerer ét eller andet sted.

Du må altså godt nægte din udlejer adgang til dit lejemål, men har udlejer reelle bekymringer for din eller andre i lejemålets sikkerhed, kan politiet godt kontaktes. Hvis du lejer et hus, må udlejer ikke være på grunden uden tilladelse, og du skal informeres og give tilladelse, før udlejer kommer forbi.

Hvis lejer ikke flytter efter lovens regler, må udlejeren ikke selv skifte låsen eller fjerne lejerens ejendele. I stedet skal fogeden kontaktes, og udlejer skal have overholdt reglerne ifl. lejeloven.

Tilladte ændringer i lejemål

Der er en række ting, du må og ikke må i et lejemål. Som udgangspunkt må du godt male væggene, men der kan være regler for, hvilken type maling, du må bruge, og ofte skal du selv sørge for at male dem over igen.

Hvis du vil renovere i lejligheden, må du som udgangspunkt godt fjerne eller flytte en væg, så længe den ikke er bærende – men kun, hvis du får lov af din udlejer. Hvis du ikke får lov, kan du gå til Huslejenævnet, men uden tilladelse fra din udlejer bliver det svært. Som lejer har du nemlig ikke nogen ret til at ændre boligens identitet.

Hvis du forårsager store huller i en væg, fx i forbindelse med nedpilling af reolsystemer eller andre møbler, kan der være tale om misligholdelse. Det bedste, du her kan gøre, er at informere din udlejer med det samme for forklare, hvad der er sket, så I kan ordne det med en aftale.

Hvis du finder store huller i et lejemål, og du ikke selv har forårsaget dem, kan du klage til udlejer.

Husk, at din udlejer har vedligeholdelsespligt. Gamle, nedslidte gulve, hårde hvidevarer, vandhaner og VVS er altså op til denne at skifte, ikke dig.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Hvor højt må et depositum være?

Ifl. lejeloven må depositum max være et beløb, der svarer til tre måneders husleje uden aconto. Det er en sikkerhed for lejerens forskellige forpligtigelser i forbindelse med fraflytning, f.eks. at istandsætte lejemålet eller betaling af diverse regninger.

Må min udlejer komme ind i min lejlighed?

Din udlejer må kun skaffe sig adgang til dit lejemål, hvis forholdende absolut kræver det – f.eks. hvis en lækage forårsager skader på andre dele af ejendommen, eller hvis der er problemer, som generer andre lejere eller kan forårsage skade.

Må udlejer tage penge for istandsættelse?

Hvis din udlejer selv vil foretage nogle renoveringer eller istandsættelser i forbindelse med en fraflytning, må denne ikke tage normal timetakst. I stedet for skal udgifterne skønnes. Med en gyldig lejeaftale har udlejer ingen ret til at få adgang til lejemålet eller have en nøgle til dette uden anden aftale.