Alt, hvad du behøver at vide om lejekontrakter: En komplet vejledning for nye udlejere

Lejekontrakt privat

Lejekontrakter er udlejers bedste ven, når det drejer sig om udlejning af ejendomme. De beskriver alt lige fra hvem der kan bo i huset, hvilke ting lejeren skal gøre for at holde huset rent, og hvilke reparationer lejeren skal betale for. De er også en god måde for dig som udlejer at sikre dig, at din lejer er ansvarlig med hensyn til, hvordan han/hun passer på din ejendom. Læs denne artikel om lejekontrakter for at få flere oplysninger om det juridiske og lejekontrakters betydning for udlejere og lejere.

Hvad er en lejekontrakt?

En lejekontrakt er den juridiske aftale mellem en udlejer og en lejer. Den beskriver de involverede parters rettigheder og ansvarsområder samt husreglerne. Det kan enten være en mundtlig eller skriftlig aftale. Afhængigt af hvem der underskriver lejekontrakten, kan den enten være mellem udlejer og lejer (eller udlejer-beboer) eller mellem udlejer og udlejers agent (eller udlejer-udlejer). Uanset hvad, er kontrakten indgået mellem udlejer og lejer. Du kan læse mere om loven omkring lejekontrakter for private her.

Så snart en udlejer og en lejer er enige om at underskrive en lejekontrakt, bliver de lovlige lejere, og hjemmet bliver deres hjem. Kontrakten er et skriftligt dokument, der er underskrevet af begge parter, og som enten kan være på dansk, engelsk eller et andet sprog.

Hvorfor er det så vigtigt at have en lejekontrakt?

En lejekontrakt er vigtig, fordi den beskriver alt, hvad der foregår mellem udlejer og lejer. Den beskriver også de enkelte parters ansvar, herunder hvem der er ansvarlig for hvad, hvornår og hvor. Nogle af de ting, der indgår i en lejekontrakt, er huslejens størrelse, hvem der er ansvarlig for hvad, hvad der sker, hvis noget går i stykker på ejendommen og meget mere. Det er også vigtigt at have en lejeaftale på plads, fordi den afgør, hvor længe lejemålet skal vare, hvilke betingelser der gælder for lejemålet, hvor ofte lejen skal betales – og hvor længe den kan forlænges.

Det er ulovligt at forskelsbehandle lejere på grund af deres race, køn, religion eller anden status. Lejerne har ret til et sikkert hjem, til at få overholdt vilkårene i deres lejekontrakt og til at blive beskyttet mod chikane fra deres udlejer.

Typer af lejekontrakter

Der findes mange forskellige typer af lejekontrakter. En populær type lejekontrakt er en måned-til-måned-lejekontrakt. Denne type aftale har ingen slutdato. Lejeren kan forlade lejemålet, når han/hun ønsker det, men han/hun er ansvarlig for huslejen hver måned. Denne aftale kan vare alt fra et par måneder til et par år.

En anden type lejekontrakt er en tidsbegrænset lejekontrakt. Denne lejekontrakt kan dog fornyes hvert år. Hvis du kun har en etårig lejekontrakt, kan den nemt forlænges samme år. Nogle udlejere foretrækker den toårige lejekontrakt, fordi den giver dem mulighed for at bryde lejekontrakten, inden de to år er gået, hvis lejerne ikke klarer sig godt. Den etårige lejekontrakt er den korteste lejekontrakt, der kan forlænges hvert år.

Ting, der skal indgå i en standardlejekontrakt

Der er et par vigtige ting, som du skal medtage i din standardlejekontrakt for ikke at komme i juridiske problemer som udlejer. Det drejer sig blandt andet om:

  • Hvor længe lejemålet er gældende
  • Hvornår huslejen skal betales
  • Hvordan huslejen betales (typisk er det en fast bankoverførsel)
  • Om husdyr er tilladt
  • Hvem der skal tage sig af husdyr
  • Hvad eventuelle reparationsomkostninger er
  • Hvem der er ansvarlig for disse reparationer
  • Hvem der er ansvarlig for forsyningsvirksomheder
  • Og hvem der skal stå for vedligeholdelsen.

En lejekontrakt for beboelse kan der indeholde mange flere elementer, og det er derfor vigtigt, at du læser den godt igennem.

De vigtigste lejekontrakt regler

Selv om mange ting kan aftales i en standardlejekontrakt, er der et par hovedregler, som du skal medtage. Disse omfatter bl.a. at sikre, at din lejekontrakt er i overensstemmelse med alle danske love – både de nationale og de kommunale.

Det er blandt obligatorisk med en ind- og fraflytningsrapport. Udlejer har ofte også ret til at forhøje huslejen, så længe det varsles i god tid og er skriftligt. Og så er der selvfølgelig retten til at opsige lejemålet når som helst – så længe du som lejer overholder den tidsbestemte frist, som står skrevet i lejekontrakten.

Vigtigt ved lejlighed

Visse situationer kan kræve en ekstra klausul i din lejeaftale. Det drejer sig bl.a. om at have et kæledyr, holde en fest, have gæster, der overnatter uden tilladelse, eller at få foretaget renoveringer på ejendommen uden tilladelse. Du kan med fordel konsultere en advokat for at få hjælp til at afgøre, hvad der skal medtages i din lejeaftale. En advokat kan også hjælpe dig med at undgå eventuelle juridiske problemer.

Opbevar en fortegnelse over al korrespondance med din udlejer og eventuelle reparationer, der skal udføres. Opbevar kvitteringer og optegnelser over al kommunikation med udlejeren. Hvis der opstår problemer, eller der er behov for reparationer, har du beviser, som du kan fremlægge, hvis du afslutter din lejeaftale før tid.

Kan udlejere og lejere bruge den samme lejekontrakt?

En lejekontrakt kan enten være mellem en udlejer og en lejer eller en udlejer og en udlejers agent. En udlejer kan enten bruge en standardkontrakt eller en kontrakt, der er tilpasset situationen. En tilpasset lejekontrakt kan have forskellige vilkår alt efter situationen. Selv om udlejer og lejer kan bruge den samme lejekontrakt, er det en bedre idé at bruge en standardkontrakt for at gøre tingene enklere og lettere for alle. En udlejer og en udlejers repræsentant kan bruge den samme lejekontrakt, men det er en god idé at have en tilpasset lejekontrakt til disse typer situationer.

Vælg med omtanke og læs kontrakten grundigt

Som udlejer har du en masse at tænke over. Derfor er det vigtigt for dig at forstå det grundlæggende i lejekontrakter. Sørg for, at du har en skriftlig aftale på plads med alle vilkår, betingelser og omkostninger klart angivet. Dette vil gøre dit liv som udlejer meget lettere, og du vil ikke skulle bekymre dig om eventuelle juridiske problemer, der opstår i forbindelse med din udlejningsejendom.

Du kan finde eksempler på lejekontrakter på nettet eller i en ejendomsmæglerbog. Det er også en god idé at mødes med en kvalificeret ejendomsmægler eller advokat for at sikre dig, at du forstår alt, hvad der er involveret. Inspicer ejendommen og dobbelttjek, at den er i god stand, og at den vil være et passende sted for dig at bo.