Byfornyelse | Hvad er det, og hvordan foregår det?

byfornyelse - lejligheder og byhuse

Du har garanteret hørt om det før eller siden.

Ordet “byfornyelse”.

Du har en løs idé om hvad ordet dækker over: Offentlige tiltag, der skal gøre byen mere moderne og mere levende… ja, nyere.

Men hvad betyder byfornyelse egentlig? Og kan du risikere at komme til at ligge til offer for kommunens byfornyelsesplaner? Læs med her på siden, hvor vi går i dybden med indsatserne for byfornyelse i Danmark. 

Hvad er byfornyelse?

Ifølge Wikipedia kan byfornyelse defineres på følgende måde: 

“…målbevidste tiltag til styring af arealanvendelsen i allerede bebyggede områder ved at fastlægge rammerne for forandringer (forbedringer) i anvendelsen, herunder behovene for fjernelse af bebyggelse og ombygning af bebyggelse.”

… okay. Men hvad betyder det så?

I loven om byfornyelse og udvikling af byer finder man følgende 3 punkter, som kommunerne kan træffe beslutning om vedr. byfornyelse:

  • Områdefornyelse
  • Bygningsfornyelse
  • Friarealer

Lad os prøve at konkretisere punkterne – én af gangen.

Områdefornyelse

Områdefornyelse dækker over et kommunalt og borgerligt ønske om at forny hele bolig- og byområder, der lider af nedslidthed. Det kan fx være nedslidte boligkvarterer med mange år på bagen, og hvor der umiddelbart ikke er nogen naturlige markedskræfter, der faciliterer fornyelse og forbedring.

Her må der kommunale kræfter på banen.

Når kommunen går i gang med områdefornyelse, så er indsatsen bred. Her kan man fx både have fokus på komplet nybyggeri, totale renoveringer, anlæggelse af nye parker, veje og stier, forsamlingssteder, torve, legepladser og meget mere. Idéen med områdefornyelse er at få sat sociale og kulturelle aktiviteter i gang – sådan at markedskræfterne forhåbentligt tager over på et tidspunkt, og får sat et mere naturligt skub i udviklingen.

Man kan altså se på områdefornyelsen som en type kommunalt “kickstart” af områdets sociale liv, økonomiske investeringer, erhvervslivet, tilflytning, osv. Områdefornyelsen kan finde sted mange forskellige steder i byen – lige fra blandt de nedslidte boligkvarterer, ved det gamle centrum-torv og på byens havnefront.

Bygningsfornyelse

Bygningsfornyelsen hører til en lidt anden kategori end områdefornyelsen – for hvor områdefornyelsen typisk er ledt af en bred indsats, med de kommunale kræfter som spydspids, så vil indsatsen for bygningsfornyelse tværtimod ofte udarbejdes som tilskudsordninger til private projekter.

Konkret betyder det altså, at hvis der kommunalt er iværksat initiativer om bygningsfornyelse i et bestemt område, så vil du som bygningsejer i dette område under visse forhold have mulighed for at søge om kommunalt støtte til renoveringsprojekter af bygningen.

Her er et eksempel:

Energitilskuddet er en offentlig tilskudsordning, der har til formål at fremme besparelser i energiforbruget – både blandt private og hos virksomheder. Hvis du bor i et gammelt hus med en energimærkning langt nede ad den alfabetiske rangliste, så kan du få energitilskud til renoveringsprojekter, der har til formål at gøre boligen mere energivenlig. Det kan fx være tilskud til ny isolering, nye termo-ruder, varmepumper osv.

Energitilskuddet er blot en af mange forskellige tilskudsordninger – men hvilke, der er tilgængelige for dig og i dit område, afhænger af hvor du bor, og de kommunale indsatser, der i øjeblikket er gældende for dit område.

Friarealer

Byfornyelse kan også inkludere etableringen af friarealer – dvs. områder i byen, der ryddes, og fremover tjener borgerne som sociale mødesteder, friluftsliv eller lignende.

Det kan fx være gamle bygninger, der ikke længere tjener som et sikkert hjemsted for beboelse, erhverv eller lignende. Disse bygninger kan opkøbes kommunalt, og efterfølgende nedrives med henblik på etableringen af friareal.

Hvorfor er byfornyelse vigtigt?

Der er flere årsager til, at byfornyelse er vigtigt – og det handler ikke bare om, at byen ser pæn ud.

De fleste, der bor i en by, vil naturligt have en interesse i, at byen er funktionsdygtig uanset hvor man befinder sig. I byen er værdien på boliger, bygninger og arealer større, og private borgere, erhvervslivet samt det offentlige vil have en naturlig interesse i, at alle byens områder udnyttes på bedst mulig vis for at sikre byens ve og vel.

Nogle gange er det bare sådan, at visse områder i byerne efterhånden går til. Det kan fx være hvis områderne er faldet i offentlighedens unåde grundet meget nedslidte bygninger, dårlige sociale forhold, osv. Over tid kan det forårsage en komplet fraflytning fra området. Og grundet områdets manglende tiltrækningskraft vil investorer også se investeringer i området som særligt risikable.

Der vil simpelthen opstå dødvande, hvis der ikke handles fra det offentliges side.

Derfor er byfornyelsen vigtig. Byfornyelsen har til formål at opretholde og vedligeholde det folkelige og ehvervsmæssige liv i byens kritiske områder. Byfornyelsen øger de private investeringer, og gør byen mere attraktiv – både for byens egne borgere samt for udefrakommende. Du kan læse mere om byfornyelsens hvordan og hvorfor i pjecen “Strategisk byfornyelse” – udgivet af staten til alle landets kommuner.