Pressemeddelelse, 1.10.2012

Ny ghettoliste

I forbindelse med boligaftalen i 2010 indgik den tidligere VK-regering og Dansk Folkeparti aftale om udpegning af almene boligområder til en ghettoliste. Aftalen fastsætter, at der den 1. oktober hvert år skal udpeges en ny liste.

Ministeriets beregninger ud fra de gældende tre kriterier viser, at der er kommet 10 nye boligområder på ghettolisten, mens fem er røget af. Netto er ghettolisten altså øget med fem boligområder.

”Regeringen arbejder hårdt på at løse de problemer, der er i nogle af vores almene boligområder. Min vurdering er, at kriterierne skal justeres, så de i højere grad kan sætte retning for den samlede indsats. Det vil jeg drøfte med Folketingets partier”, siger boligminister Carsten Hansen (S).

Regeringen har i det første regeringsår sat en række initiativer i gang for at reducere kriminaliteten, øge beskæftigelsen og forbedre boliger og infrastruktur i områderne. De initiativer skal nu suppleres af yderligere.

”Jeg vil tage initiativ til, at  der etableres partnerskabsaftaler mellem regeringen, kommunerne og boligselskaberne, så den samlede indsats forstærkes mest muligt. Derudover vil jeg samle de bedste initiativer i en ’værktøjskasse’, så kommunerne kan få et hurtigt og enkelt overblik over de løsninger, der virker. Endelig vil jeg optage forhandlinger med satspuljepartierne om yderligere initiativer, der kan reducere kriminaliteten og øge beskæftigelsen i de udsatte boligområder”, siger Carsten Hansen (S).

Yderligere oplysninger: Særlig rådgiver Jakob Eldrup 41 85 10 72 eller kommunikationschef Martin Hein 41 71 77 11