Regler og lovgivning

Nøgletal for ungdomsboliger

Bestanden af ungdomsboliger inkl. kollegier

Tabel 1  viser antallet af studerende på videregående uddannelse, antal studiepladser, antal ungdomsboliger (inkl. kollegier), samt dækningsgraden heraf fordelt på universitetsbyer. Opgørelsen er foretaget primo 2012.

Det ses af tabel 1, at antallet af videregående studiepladser er godt 231.000 i alt, hvoraf 88 pct., svarende til knap 203.000 videregående studiepladser, er beliggende i universitetsbyerne. I provinsen eksklusiv  kommuner med universitetsbyer, er der ingen kommuner, der har over 2.700 studiepladser.

Bestanden af ungdomsboliger inkl. kollegier udgør godt 64.000 boliger, svarende til en samlet summarisk dækningsgrad for ungdomsboliger i forhold til videregående uddannelsespladser på 28 pct.

Tabel 1. Antallet af videregående studiepladser og ungdomsboliger i universitetsbyerne mv. primo 2012

 

Antal studerende bosat

Antal studie-pladser

Antal ungdoms-boliger

Dækningsgrad
(ungdomsboliger i pct.
af studiepladser)

København

64.100

58.800

9.600

16

Frederiksberg

9.900

25.200

1.400

5

Lyngby-Taarbæk

2.800

9.400

1.600

17

Øvrig Københavns område 1)

15.300

5.200

6.300

273

Roskilde

2.700

10.900

2.300

22

Hovedstad I alt 2)

94.800

109.500

21.200

19

Odense

15.400

20.400

4.100

20

Sønderborg

1.300

1.800

1.500

85

Esbjerg

3.600

5.000

1.200

24

Kolding

2.600

3.400

1.100

33

Århus

37.100

44.300

10.600

24

Aalborg

15.100

18.300

3.800

21

Øvrig provins

61.000

28.500

20.800

73

Hele landet

231.100

231.100

64.400

28

1) Øvrig Københavns område omfatter 14 kommuner i det tidligere Københavns Amt.

2) Hovedstad I alt omfatter Universitetskommunerne København, Frederiksberg, Lyngby-Taarbæk, øvrige Københavns område, samt Roskilde kommune.

Anm.: Studiepladser og antal studerende bosat i kommunen er belyst via elevbestanden pr. 1. oktober 2011 (Danmarks Statistik).

Kilde: MBBL